18.03.2024

UPGRADE - NEXT verze systému TRELL pro Windows


TRELL-NEXT je pokročilá verze systému TRELL, která je určena pro nové technologie (Win 10, 8, 7,XP přenosy přes internet)
Není záměnná se starší verzí systému. Data lze do verze NEXT načíst bez problémů, ale vrátit se zpět na základní
verzi původního staršího systému TRELL již nelze, struktura dat je optimalizovaná pro novější operační systémy.

Nový systém TRELL-NEXT je upraven pro nové počítače i novější hardware. Obsluha programu zůstává stejná.


TRELL pro PRODEJNY (bez bazaru):
TRELL prodejny

TRELL pro RESTAURACE:
TRELL restaurace

Kompletní TRELL (více zatěžuje pc):
TRELL komplet


Upgrade je doporučen pro Windows 10 (32 bit i 64 bit), Windows 7, Vista, Windows 8, XP professional. Info k nastavení zde).
Systém TRELL, TRELL-NEXT, či vyšší varianty včetně Client-Server, musí být korektně nainstalován ve složce C:/TRELL.

POSTUP INSTALACE : Při instalaci se může stát, že se zobrazí modrá tabulka "Systém Windows ochránil váš počítač", ve které je pouze volba "Nespouštět" vpravo dole. Vlevo nahoře v tomto modrém okně je pod textem podtržený nápis "další informace", na který je zapotřebí kliknout a zvolit "přesto spustit". Pak se může zobrazit (žluté záhlaví) okna "Chcete této aplikaci od neznámého vydavatele povolit, aby prováděla ve vašem počítači změny". Kliknete na ANO a pak proběhne instalace korektně.

Pokud stahujete v rámci prohlížeče Edge, může se při velmi přísném nastavení zobrazit vpravo nahoře u názvu souboru hlášení "Soubor jsme zablokovali..". Po najetí myší na tento nápis se objeví vpravo u nápisu ikonka popelnice a tři tečky. Kliknutí na tři tečky otevře okénko, kde se zvolí druhé odshora "Ponechat" a pak při hlášení "Tato aplikace by mohla poškodit.." nad modrým tlačítkem dole "Odstranit" je nápis "Zobrazit více". Na ten je nutné kliknout a zvolit "Přesto zachovat". Pak, až zmizí modrá čára průběhu stahování programu, tak dvojklikem na nápis "trlstart.exe" nebo "trlsetup.exe" spustíte instalaci.


Systém TRELL-NEXT podstatně zrychluje práci ve sdílené síti, kdy se přenášejí pouze data. Podporuje váhy
s přenosem po RS232 a obsahuje mnoho optimalizací pro zrychlení a zlepšení a vyšší spolehlivost provozu.
Jde o další generaci systému, která obsahuje vylepšenou verzi Client Server (není kompatibilní s původní verzí
client server) a umožňuje v případě zakoupení nejvyšší verze kompletní vzdálený dohled stanic (prodejen)
přes internet včetně tržeb, naskladňování a úprav. Nejde o vzdálenou plochu, ale přímý vzdálený přístup na data.


Hlavní obrazovka  


Síť LAN - NET  


Váhy  


Systém TRELL pro Windows prochází vývojem. Proto je vhodné, abyste alespoň jednou za dva měsíce přeinstalovali Vaši současnou verzi programu novou verzí, která je ke stažení na této stránce.

Při instalaci dojde pouze k výměně EXE souboru programu za nový a Vaše data zůstanou ve stejném stavu jako byla před započetím instalace. Pouze pro jistotu doporučujeme před započetím instalace provést zazálohování Vašich dat na disketu funkcí "Uložit zálohu systému" v rámci současného programu.


Instrukce k instalaci UPGRADE Trell :

Instalace programu se provádí spuštěním souboru EXE, který se stáhne z internetu.

Po startu instalačního programu je nutno zaškrtnout políčko "Souhlasím s podmínkami instalace" a kliknout myší na tlačítko "Další". Zobrazí se cílový adresář, kam bude aplikace nainstalována (většinou C:\ Trell). Stiskem tlačítka "Start" se zahájí instalace. Po ukončení instalace se nabídne možnost "Spustit nainstalovanou aplikaci" a zobrazí se okno, ve kterém je ikona TRELL ekonomický systém pro Win s modrou šipkou na černém pozadí. TRELL se objeví na ploše i v nabídce START - PROGRAMY v levém dolním rohu Windows, odkud lze systém kdykoliv spustit.

Každé 2 týdny obnovujeme a rozšiřujeme aktuální verzi programu ke stažení. Pokud si UPGRADE stáhnete a přeinstalujete s ním Vaši současnou ostrou verzi, pak dojde pouze k výměně EXE souboru s programem, Vaše data zůstávají a z UPGRADE verze, kterou jste si stáhli se ve Vaší instalaci stane plná verze. Tento postup doporučujeme zopakovat minimálně každé 3 měsíce. Před instalací upgrade je samozřejmě vhodné zazálohovat vaše data (pouze z opatrnosti) minimálně na dvě různá média (flash).Přehled provedených úprav podle verzí :


18.03.2024 * Vylepšena synchronizace více souběžných naskladnění přes internet z různých stanic.
01.02.2024 * Upraveno v programu a vyřešeno ověřování platného DIČ v rámci dat registru ARES.
17.01.2024 * Změněno rozhraní pro načítání údajů firem dle IČ na nový formát dat registru ARES.
28.11.2023 * Provedeny úpravy ohledně změn DPH od 1.1.2024 a souvisejících funkcí. Sazba 12% přecenění.
05.10.2023 * Změny ve formátu ISDOC pro export faktur, možnost i do XML více faktur v jedné dávce.
16.01.2023 * Provedeny úpravy v souvislosti se zrušením EET a vylepšení funkce PERSONAL i mimo EET.
01.01.2023 * Zrušení EET zjednodušené trvalé vypínání procesu.
02.09.2022 * Ve skladové evidenci pravým tlačítkem myši na tabulce možnost odsunout kategorie ze skladu.
24.08.2022 * Vylepšen grafický tisk příjemek a výdejek, spínač vpravo nahoře v obrazovce "Příjemky".
10.07.2022 * V kase (prodejně) zdokonalena možnost mít otevřených více účtů zároveň a přepínat mezi nimi.
27.06.2022 * Květinářství - možnost aktivace režimu v dotykovém rozhraní - zrychlená kompletace kytic.
15.05.2022 * I při vypnutém EET plně funkční varianta provozu "Personal" dvě řady dokladů a uzávěrky.
02.01.2022 * Možnost zadat na sklad. kartě spínačem "x" vpravo výjimku ze slev stolů a účtů při ukončení.
22.10.2021 * Na kartě tlačítkem "B" přidána možnost zadat balení (počet ks a EAN) pro příjem a převod.
05.10.2021 * V "Kasa - nastavení - Dotyk" lze spínačem nastavit automaticky přidávaný "poplatek za rozvoz".
09.07.2021 * Provedena certifikace u ČSOB pro nové pokladní terminály PAX - B protokol komunikace UDP.
30.06.2021 * Nově možnost PERSONAL i bez aktivace EET. Spínač Kasa - Nastavení - Rozlišení "Persnl vždy".
12.04.2021 * Změny, optimalizace a úpravy programu na nový HW ve funkcích modulu terminál.
15.03.2021 * Úpravy ve funkcích a bezpečnostních procesech. Možnost odeslat e-mail při editaci karty.
15.02.2021 * Opravenky a zakázkové listy. Nové tlačítko "D" pro dlouhé vícestránkové formuláře.
10.01.2021 * Obaly na skladové kartě, rozšíření předvolených možností. Nové tlačítko "smazat obal".
16.12.2020 * V příjemkách a výdejkách doplněn grafický tisk (spínač nahoře) a evidence dle EAN.
07.05.2020 * Aktualizována funkce ROZVOZ v dotykovém rozhraní jako vlastnost stolu při uzavření.
07.02.2020 * Při načtení certifikátu při výměně ošetřen i atribut Read Only původního certifikátu.
29.01.2020 * Upravena vnitřní struktura skladového modulu pro lepší optimalizaci procesů ve Win10.
14.01.2020 * Průběžné kontroly struktury a velikosti databází Client Server a hlášení o velikosti.
02.01.2020 * Ošetření Z kové uzávěrky z dotykového rozhraní stanic, kde se neresetují registry.
07.09.2019 * Upraveno zaokrouhlování v kase při ukončení kartou při více použitých sazbách DPH.
11.08.2019 * Doplněna možnost ukládání denní a měsíční uzávěrky do cloudu s chráněným přístupem.
29.07.2019 * U restaurace doplněn upgrade verze s širší dotykovou obrazovkou pro široké monitory.
02.07.2019 * Doplněn do příjemek a výdejek textový editor k načtení uloženého souboru TXT a tisku.
10.04.2019 * Úpravy zaokrouhlování celkových částek v dokladu dle novely §36 odst.5 a §37 zDPH.
01.01.2019 * Provedeny úpravy pro některé OCR čtečky a zrychleno ukládání dat a zálohování.
14.10.2018 * Do vydaných faktur přidáno generování QR kódů pro zrychlené vyplňování platby.
10.08.2018 * Upravena metoda práce s certifikáty SSL. Provedena finální příprava na změny.
26.05.2018 * Zlepšeno odkládání starších souborů mimo oblast zálohování "ikona popelnice".
14.03.2018 * Úprava vnitřních mechanismů programu pro zrychlení a optimalizaci dat.
14.02.2018 * Možnost hledat a automaticky vyplnit zákazníka dle IČ ARES ve fakturaci i skladech.

23.11.2017 * Rozšířené uzávěrky EET. Možnost načíst CSV soubory vyžádané z webu EET a analyzovat.
08.10.2017 * V nastavení platebních terminálů možnost vypnout automatické uzávěrky a odkrýt funkce.
11.09.2017 * Provedena certifikace pokladního systému TRELL-NEXT pro platební terminály ČSOB.
05.06.2017 * Rozšířena v Kase možnost napojení na pokladní terminál ČSOB přes ethernet připojení.
10.04.2017 * Ve skladu doplněna funkce "Přejmenovat sklad". Úpravy v Dotykovém rozhraní PREMIUM.
15.03.2017 * Vylepšena provázanost ostatních modulů s kasou. Rozšířeny filtry uzávěrky Personal.
25.01.2017 * V režimu Personal upraveny metody slev a korekcí tak, aby odpovídaly běžnému dokladu.
17.01.2017 * Čas na účtenkách upraven na sekundy po zapnutí EET dle novelizace finanční správy.
14.01.2017 * Provedeny úpravy v XML EET. Částky v sazbách neuvedených v dokladu se odesílají "0.00".
04.01.2017 * Plně zprovozněno EET odesílání též v rámci účetnictví a příjmových pokladních dokladů.
01.01.2017 * Upravena a zjednodušena nastavení týkající se EET. Rozšířen údaj nastavení Timeout.

05.12.2016 * V módu Personal v dotykovém rozhraní i v uzávěrkách rozšíření úhrada Kartou/Hotově.
01.12.2016 * Provedeny korekce přepínání tiskáren v módu Personal. Vylepšena metoda přecenění DPH.
30.11.2016 * Filtr duplicit v módu EET v případě, že by došlo k problémům s uzavřením dokladu.
20.11.2016 * Možnost v Dotykovém rozhraní PREMIUM zpracovat obě Z kové uzávěrky - EET i Personal.
15.11.2016 * Doplněna hlášení při testech spojení EET, která lépe navigují k nevyplněným kolonkám.
24.10.2016 * Připraveno automatické přepnutí na ostrou verzi EET se zákaznickými certifikáty.
08.10.2016 * Upraven EET v rámci Dotykového rozhraní a tisku paragonů s náležitostmi FIK BKP.
02.10.2016 * Provedeny další úpravy související s EET, nastavením a opakovaným odesíláním.
27.09.2016 * V modulu E-SHOP rozšířeny Feedy pro Heureka.cz, Zbozi.cz a Google.com - kategorie.
02.09.2016 * EET plně prověřeno s napojením na současnou verzi serverů finanční správy.
16.08.2016 * Upraven tisk tak, aby byl mechanismus tisku imunní proti problému aktualizací Windows.
12.08.2016 * Systém je schopen se napojit certifikátem na prostředí EET a získat kód FIK.
19.07.2016 * Provedeny další úpravy systému TRELL-NEXT týkající se EET a jeho zprovozonění.
17.07.2016 * Proveden úspěšný test napojení systému na serevry ministerstva financí "valid".
03.06.2016 * Částečně dokončeno rozhraní pro EET a evidenci odeslaných i čekajících dokladů.
05.05.2016 * Vylepšeno automatické odesílání e-mailu se zálohou s vlastním nastavením SMTP.
07.04.2016 * Zrychlení systému, úprava jádra programu NEXT. V generování XML přidána volba UTF8.
01.02.2016 * Kontrolní hlášení DPH a generování XML úpravy sestav a změna obrazovek a rozhraní.


20.12.2015 * Kontrolní hlášení DPH a generování XML pro elektronické zpracování přímo systémem TRELL.
10.12.2015 * Úprava v modulu E-shop pro Heureka.cz "Ověřeno zákazníky" a Feed pro Google a Zbozi.cz.
03.11.2015 * Změna způsobu zpracování skladu "Komise" a "Bazar" v plně Client-Server verzi NEXT.
07.10.2015 * Rozšířena možnost exportu skladů do XML na netu pro externí eshopy. Možnost vypnutí "X".
14.09.2015 * Změněna metoda náhledů z faktur na pokladní doklady. Vylepšeno přepínání tiskáren.
10.08.2015 * Upravena vnitřní struktura dat odběratelů a dodavatelů s vazbou na Fakturaci a Kasu.
01.07.2015 * Zdokonaleno automatické zálohování NEXT verze. Při vzdáleném připojení možnost bez pevné IP.
16.06.2015 * Obarveny židle, na kterých je rozmarkován účet, v DOTYKOVÉM rozhraní na žluto (kursor).
20.05.2015 * Doplněno zrychlení vzdáleného připojování přes internet a úpravy faktur v němčině.
23.03.2015 * Provedeny další úpravy pro optimalizaci a zrychlení i na Win 8.1 a vyšších na 64 bit.
03.03.2015 * Doplněna funkce v uzávěrce kasy - uzávěrka za minulý měsíc včetně výpisu dnů a tržeb.
10.02.2015 * Vylepšen mechanismus stolů v restauraci. Upravena fixace daňové sazby skladové karty.
04.01.2015 * Provedeno zrychlení systému úpravou vnitřní struktury a další úpravy pro Windows 8.1.


28.12.2014 * Provedeny poslední úpravy vztahující se k třetí sazbě DPH od 1.1.2015 v Kase a Skladové evidenci.
02.12.2014 * Doplněno vyhodnocení ALERGENY ve Vkládání a úprava skladových karet tlačítko "Alrg" nad tabulkou.
10.11.2014 * Ve skladu a kase zanesena třetí speciální sazba DPH ve výši 10%. Aktivuje se spínačem v DPH.
03.09.2014 * Do obrazovky tisku čárových kódů a štítků na regály přidán nový spínač "Měrná cena" (cena za kg).
15.08.2014 * Vylepšené přihlašování zákazníků v Dotykové obrazovce do věrnostního systému (na spínač v nastavení).
24.07.2014 * Doplněna některá vnitřní vylepšení, která jsou společná s verzí NEXT připravované na přelom roku.
26.01.2014 * Vyřešeno zrychlené přepínání tisku na libovolných tiskárnách ve správci tisku včetně bloků.
10.01.2014 * Doplněna funkce úplného přehledu zákazníků i při zadání odběratele či dodavatele ve skladu.


04.12.2013 * Zrychleno vyhledávání v zrcadle skladu podle odběratelů. Vylepšen E-shop a generování na web.
21.11.2013 * Možnost načítat do faktury výdejku ze skladu. Evidence potvrzených výdejek ve skladové evidenci.
28.10.2013 * Rozšířena práva provozního v dotykové obrazovce. Možnost běžné obsluhy definovat dlaždice.
12.08.2013 * Uzávěrky kasy možnost zgenerovat sestavu dle zákazníků se seznamem všech firem za období.
01.06.2013 * V dotykovém rozhraní možnost zadáním názvu dlaždice přímo zakládat položky do skladu.
30.05.2013 * Ve fakturaci možnost zvolit automatické číslování při ukončení dokladu vhodné pro síť.
24.04.2013 * Možnost pro Supervizora smazat či opravit již vytvořenou příjemku v nesíťové verzi.
14.04.2013 * V přehledu prodejek na tlačítko "S" vpravo dole možnost generování všech prodejek k náhledu.
18.03.2013 * Blokace slev nižší obsluze s omezením maximální slevy v procentech (včetně dotyk. rozhraní).
10.03.2013 * Možnost zapnout kontrolu zboží do záporu při ukončení prodejky, systém nedovolí ukončit doklad.
02.03.2013 * Možnost blokace prodeje běžné obsluze pod nákupní cenu, nelze prodat za nižší cenu než NC.
27.02.2013 * Zákaz tisku kopií prodejek nižší obsluze. Úprava pro zákaznické displeje na COM 3 a USB.
05.02.2013 * Vylepšeno automatické přepínání tisku paragonů a bloků a A4. Vypínač tisku bloků lokálně.
19.01.2013 * Podpora magnetických karet v dotykovém rozhraní pro VIP členy. Automatické dealerské slevy.
04.01.2013 * Tisk záruční doby a sériových čísel i na grafickém formátu paragonu v USB tiskárnách.TRELL-NEXT je verze systému pro náročné uživatele a pro ty, kdo potřebují nejnovější funkce či výrazně vyšší rychlost
a spolehlivost s minimální náročností na stabilitu operačního systému či sítě. Vyšší varianty NEXT jsou určeny těm,
kdo chtějí mít nad provozovnami nepřetržitou ON LINE kontrolu přes internet, chtějí vzdáleně naskladňovat, prodávat apod.

Systém NEXT je zcela jiný program, přestože zvenčí vypadá velmi podobně jako klasický TRELL i obsluha je víceméně
obdobná. Přesto se uvnitř skrývá odlišný systém s mnoha vyspělými funkcemi, který odpovídá skutečnosti, že od uvedení
první varianty systému TRELL uplynulo již více než 14 let, zásadním způsobem se rozvinula datová komunikace
přes internet, nové verze Windows se chovají podstatně jinak než XP a vnitřek programu bylo nutné zcela změnit.

Systém NEXT uspokojí i nejnáročnější uživatele, protože byl vyvíjen několik let a testován ve velmi náročných provozech.

Varianta CLIENT SERVER využívá pokročilé technologie a komprimaci dat, tedy je výrazně rychlejší než předchozí verze.
Objednejte si - informujte seServisní postup zapojení SOUBOROVÉ sdílené sítě NEXT je ZDE

Servisní postup zapojení CLIENT SERVER sítě NEXT je ZDE

Servisní postup zapojení CLIENT SERVER sítě NEXT s DOHLEDEM je ZDESnažíme se nabízet vždy více než ostatní a k tomu patří i podpora našich zákazníků trvalou aktualizací systému a přidáváním funkcí. Zákazníkům, kteří přecházejí na náš systém z jiného systému a objednají si více než jednu licenci nabízíme zdarma zkonvertování databází skladů, dodavatelů a odběratelů z existujícího systému do databází systému TRELL.


Přejeme Vám příjemnou práci s programem.
Trell@post.cz


Zpět