Jak NASTAVIT sdílenou SÍŤ souborového typu TRELL - NEXT : 

Instrukce pro IT a Servis.Sdílená síť souborového typu se nejdříve nastaví na stanici, která je SERVER (obvykle KASA). Zde je systém TRELL nainstalován v adresáři C:/TRELL, který se nasdílí pro čtení i zápis ze všech ostatních stanic v síti. Na ostatních PC je pak v kolonce propojení sítě NEXT nastaven jako například: \\Kasa\TRELL\DATA\ nebo namapován jako samostatný disk například X:\TRELL\DATA\ či X:\DATA\ (pokud X je přímo adresář C:\TRELL).Obvykle se nejdříve nainstaluje TRELL - NEXT jako aktualizace přes stávající instalaci systému TRELL a po prvním spuštění NEXT několik minut probíhá konverze souborů dat do nové struktury, kterou používá verze NEXT. Další nastavení většinou na serverové stanici neměníme, pouze ze serveru složku C:/TRELL rozkopírujeme do C:/TRELL na všechny ostatní stanice v síti, případně pak přeinstalujeme verzí NEXT z netu nebo pouze vyvedeme odkaz na plochu.Na OSTATNÍCH STANICÍCH v síti pak nakonfigurujeme TRELL - NEXT dle obrázku tak, že zadáme cestu do sdílené složky DATA na serveru a pak dáme "Uložit". Pro orientaci nikoliv pro funkčnost je podstatné změnit číslo pobočky na jiné, než které mají ostatní stanice v síti. Spínače jednotlivých modulů na klientských stanicích zaškrtneme v dolní řadě.Funkčnost sítě a propojení si ověříme tak, že kliknutím na tlačítko "Test" prověříme zápis a čtení na síťový disk v umístění zadaném v kolonce síťové cesty. Nezapomenout dát vždy na konec cesty obrácené lomítko. Celkovou funkčnost všech stanic v síti prověříme na jednotlivých stanicích kliknutím na tlačítko "D", kdy se provede většina testů prověřujících funkčnost sítě a rozsah oprávnění v rámci Windows.
Snažíme se nabízet vždy více než ostatní a k tomu patří i podpora našich zákazníků trvalou aktualizací systému a přidáváním funkcí. Zákazníkům, kteří přecházejí na náš systém z jiného systému a objednají si více než jednu licenci nabízíme zdarma zkonvertování databází skladů, dodavatelů a odběratelů z existujícího systému do databází systému TRELL. Součástí licence k používání systému Trell je též možnost využívat rozsáhlou technickou podporu na trell@atlas.cz.
Trell@atlas.cz


Zpět