Provoz v síti : 

V síti může pracovat deset i více spřažených instalací systému Trell pro Windows (v rozšířeném módu Client-Server i více). Na každé pobočce může být neomezený počet skladů. Síť pracuje v rámci modulů Sklady, Fakturace, Pokladna a Restaurace, kdy se data o operacích se sklady na pobočce přenášejí přes síť do všech ostatních poboček, kde se vykonávají identické operace se sklady a doklady (příjemky, výdejky) se ukládají do lokálních databází. Stavy zboží na skladech na všech pobočkách tedy vždy souhlasí a není nutné dělat nějaké opravy či korekce.


Síťové propojení je možné třemi způsoby :

Sdílená síť je vhodná pro propojení optimálně 3 PC. Na PC s nefrekventovanějším provozem (nejčastěji jedna z pokladen) je nainstalován systém TRELL a nasdílena složka s daty. Na dalších 2 PC je v konfiguraci viz odkaz ZDE namířený například sklad na vzdálený PC po síti na složku s daty. Databáze jsou chráněny proti kolizi, vždy jeden PC několik milisekund počká. Nevýhodou je možnost zpomalení vzdálených poboček. Výhodou je jednoduchost zapojení, nízká cena pro 3 PC (pouze o jeden až dva tis. více) a jednotná data pro všechny pobočky, případně souběžný způsob práce. Sdílená síť je navržena pro klasickou prodejnu (vpředu pokladna s tiskem paragonů, vzadu skladové PC s příjmem a výdejem zboží, případně s fakturací a v kanceláři kontrola všeho, vše propojené stabilní sítí LAN na provozovně).

CLIENT-SERVER síť je klasická centrální databázová síť, kdy jsou na serveru data o odběratelích, skladech, uzávěrkách, protokoly pohybů a věrnostní konta zákazníků či fakturace a kasa. V této síti je systém instalován na všech pobočkách, které jsou On Line propojeny s centrální databází přes databázové rozhranní a každý pohyb ihned přenášejí do databáze, tedy nemůže docházet ke zkreslení stavů při okamžitém náhledu a kontrole na jiném pracovišti. Výhodou je vysoká spolehlivost daná použitým rozhranním a několikanásobnou kontrolou dat a vysoká rychlost daná komprimací při přenosu. Nezbytností je provoz databáze na serveru nebo na jedné z poboček, která je vždy zapnuta. Principielní výhodou oproti sdílené síti je vysoká rychlost práce s daty na rozdíl od sdílené sítě a fakt, že velikost databází nemá vliv na rychlost přenosu. Princip lokálních stanic Client-Server je ZDE . V síti CLIENT-SERVER mají všechny stanice společné sklady, ze kterých odebírají či naskladňují zboží (v této konfiguraci pracuje systém např. v samoobsluhách). V ostatních ohledech jsou však stanice nezávislé, tedy může jít například o 3 pokladny a ve skladu počítač, kde se naskladňuje a kontroluje zboží a všechny PC mají svá nezávislá data a sdílejí pouze sklad navázaný na databázi CLIENT-SERVER na centrální stanici.


Stáhněte si start verzi


CLIENT-SERVER přes INTERNET jde o vzdálený dozor nad provozovnami a případné naskladňování a kontrolu kompletních dat i provozu vzdáleně s tím, že prodavač může mít omezená práva a například pouze naskladňovat nebo jiné řešení vyžadované většími společnostmi s více provozovnami, kdy potřebují například prodávat z automobilů a odečítat v centrále ze skladu apod. Veškeré spojení probíhá přes internet. Dozorová stanice může přepínat jednotlivé provozovny a jejich data jako programy v televizi, převádět mezi jejich sklady atd. Princip je popsán zde ZDE .


Servisní postup zapojení SOUBOROVÉ sdílené sítě NEXT je ZDE

Servisní postup zapojení CLIENT SERVER sítě NEXT je ZDE

Servisní postup zapojení CLIENT SERVER sítě NEXT s DOHLEDEM je ZDEČasto používaná je i možnost vzdálená správa plochy (samostatný program na TRELLu nezávislý - na dálku je ovládáno vzdálené pc stejně, jako by u něho člověk seděl), kdy se majitel odkudkoliv přes internet napojuje na provozovnu a případně v kanceláři na zapnutém PC v době, kdy tam obsluha nepracuje, tak naskladňuje zboží či kontroluje tržby apod. (přitom sám ovládá vzdálené PC např z notebooku na dovolené).


Objednejte si - informujte se


Stáhnout start verzi


Stáhněte si start verzi

Snažíme se nabízet vždy více než ostatní a k tomu patří i podpora našich zákazníků trvalou aktualizací systému a přidáváním funkcí. Zákazníkům, kteří přecházejí na náš systém z jiného systému a objednají si více než jednu licenci nabízíme zdarma zkonvertování databází skladů, dodavatelů a odběratelů z existujícího systému do databází systému TRELL. Součástí licence k používání systému Trell je též možnost využívat rozsáhlou technickou podporu na trell@atlas.cz.

Systém lze používat na stejném počítači i ve více instalacích v různých adresářích, které se vzájemně neovlivňují. Počet souběžně pracujících nezávislých instalací systému (s různými daty) TRELL na jednom PC není omezen. Lze tedy do jedné instalace např. načítat data ze vzdálených stanic k náhledu a ve druhé instalaci zpracovávat agendu pro aktuální pobočku. Při případné reinstalaci systému Windows se nastavení systému TRELL nemění a lze jej znovu spustit bez opětovné instalace. Všechna podstatná data systému jsou uložena v případě defaultní cesty instalace v adresáři C:/Program files/TRELL/Data a pokud je uložen na CD či jinam zkomprimovaný celý adresář TRELL, pak je zálohován celý systém jako jeden celek.
Trell@atlas.cz


Zpět