Informace pro stávající zákazníky ohledně přechodu na EET : 

Prodejka vytištěná ze systému TRELL-NEXT v módu EET.
Vážení zákazníci. Nově byla dne 13.09.2019 schválena novela zákona o EET.

Rozhodný datum pro podstatné změny je 1.květen 2020. Tím skončí dosavadní možnost neevidovat v EET "prodeje přes ulici“
v rámci stravovacích služeb, která byla dosud hojně využívána funkcí "personal".
Pokud se Vás tato možnost týkala, nesmíte ji již nově od nabytí platnosti uvedeného zákona používat.

Dojde také ke snížení DPH : stravovací služby na 10% : podávání nápojů vč. točeného (sudového) piva podávaného jako stravovací
nebo cateringová služba v DPH sazbě 10%. Tabákové výrobky a ostatní alkoholické nápoje mimo čepovaného piva zůstávají v sazbě 21%.
Tento text je pouze informativní, konzultujte prosím se svou účetní konkrétní důsledky změny zákona pro váš provoz či podnik.
Odkaz na oficielní texty je zde :
www.etrzby.cz/cs/novinky_parlament-schvalil-start-dalsi-faze-eet
www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2019/parlament-schvalil-start-dalsi-faze-eet-36105


Platnost EET certifikátů, které jste generovali při zprovozňování EET, může již končit. Mají platnost 3 roky.
Tedy si prosím prověřte platnost vašich certifikátů na webu FÚ a s předstihem včas zgenerujte nové.

Je to důležité, aby nedošlo k přerušení provozu v den a minutu, kdy uplynou 3 roky od zgenerování původního
certifikátu. Systém může samozřejmě fungovat pouze s platným certifikátem EET vystaveným na webu finanční správy.


Systém EET (elektronická evidence tržeb) je od 1.12.2016 povinnou součástí všech restaurací
a od 1.3.2017 na systém EET přešly všechny maloobchodní prodejny v ČR.


První i druhou vlnu EET jsme již úspěšně připojili k serverům MF a naprosto spolehlivě funguje v každodenním provozu.


Níže uvádíme několik praktických informací na základě zkušeností z provozu :

V případě pomalého či problémového napojení na internet doporučujeme do kolonky Timeout viz obrázek níže dát údaj "9"
a v krajním případě velmi pomalého či problémového internetového připojení (modemy do USB apod)
zapsat údaj "12" sekund a dát "Uložit".

Že vše probíhá zcela korektně poznáte podle toho, že na každé účtence z pokladny máte uveden FIK kód.

Pokud se doklad do EET v okamžiku ukončení neodešle, například z důvodu výpadku internetu, pak zůstává umístěn v seznamu
dokladů k odeslání a systém TRELL-NEXT spustí druhý program určený ke zpožděnému opakovanému cyklickému odesílání
dokladů do systému EET, který se opakovaně na pozadí pokouší odeslat neodeslané doklady každé 4 minuty.
Tímto je věc obvykle vyřešena a žádné neodeslané doklady v systému nezůstávají. Pokud se ani toto nepodaří,
například z důvodu odpojení od internetu nebo problémům s lokální sítí, tak jakmile další den spustíte systém
TRELL-NEXT, první hlášení bude, že "systém obsahuje neodeslané položky" a následuje nabídka "odeslat" a pak je opět
spustěn druhý program pro pomocné zpožděné odeslání, který provede vše potřebné, aby byly doklady odeslány a
zároveň systém upozorňuje v záhlaví kasy na neodeslané doklady (ale neblokuje nijak v práci). I takto zpětně odesílané
účtenky mají samozřejmě náležitosti PKP, když systém neobdržel před tiskem FIK kód od serverů EET.

Výše uvedená situace je vyjímečná, pokud jsou technické problémy na straně serverů EET nebo s internetem,
za běžné situace je na dokladech FIK kód a účtenka odchází do systému EET v okamžiku ukončení dokladu.
Odeslané doklady lze zkontrolovat v obrazovce viz obrázek níže.
Systém EET na straně serverů má na základě zkušeností z provozu kromě občasných výpadků, o kterých se lze dozvědět
na webu provozovatele EET obvykle pouze zpětně (a jen o velkých výpadcích) ještě jednu vlastnost, která může
uživatele překvapit a tou je skutečnost, že pokud si vyžádáte CSV výpis odeslaných tržeb provozovny
a nebo kontrolujete celkovou částku odeslaných tržeb, tak občas má na straně provozovatele EET systém dle našich
zkušeností "zpoždění", tedy že doklady do databáze EET "dobíhají" někdy až 5 dní (a to včetně dokladů, které mají FIK).
Zní to absurdně, ale je to dle hlášení od zákazníků skutečnost, tedy pokud máte na všech dokladech kód FIK
a přesto vám systém EET hlásí na konci dne či následující den jinou částku, než kterou ukazuje uzávěrka kasy,
tak je třeba nepanikařit a vyčkat pět dní, kdy zřejmě nějaký lokální problém na serverech EET provozovatel vyřeší.
Již se to stalo více než dvakrát a vždy několika zákazníkům z různých lokalit ve stejný čas, tedy je to zřejmě
čistě záležitost provozovatele EET a nějakých technických záležitostí na jeho severech.

Infolinka k EET má telefonní číslo: 225 092 392. Je k dispozici v pracovních dnech od 9 do 17 hodin.

Aktuální případné výpadky EET lze kontrolovat na webu : www.hlidaceet.cz/statistikyPostup SPUŠTĚNÍ EET v TRELLu na Vašem počítači se zakoupeným rozšířením EET ve verzi NEXT :

Pro zprovoznění EET propojení vaší pokladny se servery EET je nutné mít EET certifikát s heslem a
identifikační údaje (ID provozovny). Certifikát (s koncovkou souboru p12) získáte přes webový portál finanční správy,
ke kterému dostanete přístup do vašeho profilu na pracovišti finančního úřadu nebo elektronicky přes datovou schránku.
Heslo k certifikátu zadáte a zaevidujete na webu finanční správy a ID provozovny (obvykle 11) je též na uvedených stránkách.
Je třeba nenechat se zmást požadavky na změnu hesla k přístupu a nesplést si heslo k přístupu se "soukromým klíčem" k certifikátu
což je obdoba hesla, které zadáte stejné hned dvakrát za sebou (jednou při zgenerování a jednou při stažení do počítače).
Nejobvyklejší problém je, že lidé neznají klíč, který zadali k certifikátu a pak při načtení do programu zadávají heslo k profilu MF.
Doporučujeme použít jako soukromý klíč pouze číslo bez písmen (u certifikátu písmena vyžadována nejsou) a to si poznamenat.

Více zde : http://www.etrzby.cz/cs/pred-zahajenim-evidence-trzeb

Certifikát a heslo k němu načtete (po zadání certifikátu se TRELL-NEXT dotáže na heslo k certifikátu) a ID provozovny
se zadá viz obrázek níže. Je nutné si stáhnout nejnovější verzi systému TRELL-NEXT.EET se aktivuje zadáním doplňkového PINu a zaškrtnutím spínače EET. Spínač EET zaškrtnete až ve chvíli, kdy začnete
doopravdy evidovat tržby v rámci EET, do té doby můžete mít načten certifikát a systém nastaven, jen pracovat ještě v klasickém režimu.
Před načtením certifikátu pro EET je nutné TRELL-NEXT přeinstalovat aktuální verzí a pak načíst váš certifikát a heslo
(který již máte vytvořen na webu finanční správy) a provést test EET spojení. Pokud test nenahlásí chybu, pak jste připraveni
k napojení na servery EET finanční správy spínačem vlevo nahoře v obrazovce KASA - Nastavení - EET.


Na začátku roku 2017 je nutné stáhnout UPGRADE systému TRELL-NEXT z odkazu zde : http://www.trell.cz/upgraden.htm


Postup aktivace EET v TRELLu :

Po zakoupení modulu EET a verze NEXT nám zašlete PIN, který se zobrazí po kliknutí na tlačítko : Kasa - Nastavení
(vpravo nahoře) - Nahoře záložka "EET 2017" - vpravo nahoře žlutě podsvícené tlačítko "REGISTROVAT modul EET".
Po zadání doplňkového PINU od nás je modul EET odemčen a pak jen aktivujete propojení zaškrtnutím spínače
vlevo "EET - napojit systém na centrální evidenci tržeb" poté, kdy do systému načtete certifikát a jeho soukromý klíč
od finanční správy tlačítkem "Vložit certifikát finanční správy". Instrukce jsou na obrázku výše.


Jak vytvořit FAKTURU s náležitostmi EET v modulu Fakturace :

V režimu napojení na systém EET se ve fakturaci při úhradě Hotově objeví tlačítko "EET" v horní části obrazovky.
Tímto tlačítkem zanesete doklad do systému EET, kdy je údaj z faktury odeslán a vrací se kód FIK, který je následně
umístěn na doklad. Aby nedošlo k chybě či omylu, je kontrolováno, zda uvedený doklad již nebyl do EET odeslán a
také je dvojí dotaz před provedením operace.Kliknutím pravým tlačítkem myši na tlačítko "EET" při přihlášeném Supervizorovi lze vstoupit do přehledu odeslaných
či neodeslaných plateb EET či zaevidovat ručně jakoukoliv jinou platbu do systému EET. Viz obrázek níže.V případě, že se tlačítko EET ve fakturaci či pokladních dokladech neobjeví v modulech Fakturace a Účetnictví
i přesto, že je systém EET aktivován, pak je zapotřebí provést změnu nastavení v konfiguraci viz obrázek
pod textem zaškrtnutím příslušného spínače.
Jak vytvořit v modulu Účetnictví doklad s náležitostmi EET :

Postupuje se dle obrázku níže. S tlačítkem EET se pracuje obdobně jako v modulu Fakturace.

Jak provádět platby mimo EET v případě nákupu personálu nebo pokud část prodejů spadá do pozdější vlny EET :

Ohledně plateb mimo EET, toto v TRELL-NEXT řešit lze viz info níže na obrázku.V systému TRELL-NEXT je tlačítko, kde namísto současného "netisk" při zapnutém EET a nastavení viz obrázek,
se objeví tlačítko "personal", které lze použít tak, že se jím budou ukončovat jakékoliv doklady nespadající do EET.
Takto ukončené doklady mají samostatnou uzávěrku, doklady bez náležitostí EET (FIK,BKP) a samostatnou číselnou řadu
(v EET je vyžadována kontinuální číselná řada).

Jde o věc v souladu s článkem zde :

http://ekonomika.idnes.cz/vyrobci-pokladen-pro-eet-nabizeji-kouzelne-tlacitko-trzbu-neevidovat-1el-


Bližší popis uvedených situací, kdy je v provozu nutné využít platby mimo EET :

Ohledně výjimek, jako je útrata rodiny či personálu (a nově zřejmě i tržby z tzv. „dodání zboží“ v rámci NACE 56 ),
které se dočasně do EET započítávat nemají, systém TRELL tuto věc řeší též. 31.8.2016 byl vydán Metodický pokyn ohledně
aplikace zákona o evidenci tržeb. Ten uvádí, že tržby z tzv. „dodání zboží“ v rámci NACE 56 Stravování a pohostinství
mají být povinně evidovány ve 3. vlně od 1. března 2018. „Dodáním zboží“ je míněn například prodej párku v rohlíku či
zmrzliny apod., kdy si zákazník zboží odnese, prodej přes ulici (např. jídlo či pizza v krabici), prodej rychlého
občerstvení u okénka či u stánku bez stolků apod. Odkaz na metodiku je zde :

http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Metodika-k-evidenci-trzeb_v1.0.pdf

Systém je i na tuto věc připraven a umožňuje po konzultaci s vaší účetní kombinovat dvě uzávěrky pro dva různé druhy
prodejů spadající do dvou různých období povinné evidence. Pokud to ale pro vás bude jednodušší, určitě doporučujeme
věc zjednodušit a markovat vše v rámci EET s výjimkou plateb rodiny a personálu. Která platba náleží do EET a která ne,
je na závazném vyjádření vaší účetní či konkrétního pracoviště finančního úřadu, kdy je nutné jakékoliv odchylky od
evidence EET v rámci existujících pravidel pečlivě zvážit a ověřit korektnost daného postupu v praxi.Přecenění DPH na nižší sazbu s výjimkou alkoholu a dalších dle zákona :

Zákon ohledně EET obsahuje kromě možnosti odečíst si částku až 5 tis. u OSVČ za pořízení či rozšíření pokladního systému z daně
také změnu sazeb DPH ve stravovacích službách. V systému TRELL-NEXT není nutné měnit sazbu na kartách jednotlivě,
ale lze přecenit celý sklad (po uložení zálohy systému) v několika krocích podle jednotlivých kategorií zboží viz obrázek.

Systém TRELL-NEXT je z hlediska EET zpracován jako pokladna s odebíráním nového zboží ze skladu.

Systém TRELL-NEXT v rámci EET podporuje pouze prodej zboží ze skladu (TRELL je skladový a pokladní systém).
Varianty, jako je například dle ZoET §4 a další "Následné čerpání kreditu" a jiné záležitosti
netýkající se přímého prodeje zboží, systém TRELL-NEXT v rámci EET neobsahuje.

Ohledně modulů z původního systému TRELL - Bazar a Zastavárna či Servis, Opravna, Ubytování, vývoj uvedených
modulů byl již před několika lety ukončen a v TRELL-NEXT jsou zachovány beze změny "tak jak jsou" s tím,
že do uvedených modulů vazba na EET nebyla doplněna a ke všem operacím, které se týkají EET, tedy práce
s hotovostí či platbami kartou, je nutné využívat modul kasa či příjmové pokladní doklady v modulu účetnictví.

Při prodeji použitého zboží je samozřejmě nutné vystavit pro použité zboží samostatný doklad, ve kterém se
nové zboží nevyskytuje, jak s ohledem na zvláštní režim DPH a náležitosti dokladu v tomto režimu, tak s ohledem na EET.

Systém TRELL-NEXT je určen pro prodej přes jeden certifikát a DIČ ve firmě, nikoliv pro "pověřený prodej", kdy se prodává
zboží jiného dodavatele a účtuje se s jeho DIČ v komisním prodeji do systému EET ve speciálním módu.


Zákon o EET byl schválen parlamentem, 16.3.2016 jej schválil senát ČR a 30.3.2016 jej podepsal prezident.
ZÁKON O EVIDENCI TRŽEB nabyl platnosti dne 13.4.2016, kdy byl ve Sbírce zákonů vyhlášen pod číslem č. 112/2016 Sb.

Zároveň nabyl platnosti doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mimo jiné zavádí snížení sazby DPH
v oblasti stravovacích služeb z 21 % na 15 %, s výjimkou alkoholických nápojů. Zákon finálně potvrzuje
též SLEVU NA DANI pro fyzické osoby ve výši 5.000,- Kč za účelem podpory zavedení systému evidence tržeb.


Z výše uvedeného vyplývá, že se v tuto chvíli jedná o závaznou věc, která se týká prakticky všech uživatelů
systému TRELL, kteří pracují s jakoukoliv formou platby v hotovosti.Každá vytvořená prodejka v módu EET se ihned po jejím ukončení zapíše na servery EET - poznáte to tak, že je na prodejce kód FIK
a pokud by bylo přerušeno spojení nebo cokoliv s internetem selhalo, systém TRELL se bude o odeslání samozřejmě opakovaně
pokoušet aniž by zdržoval provoz, na doklady umístí náhradní náležitosti (kód PKP) a o případném neodeslání vás informuje
v záhlaví obrazovky kasa či po startu programu.

Za běžných okolností uživatel nic neřeší a systém TRELL-NEXT provede odeslání zpožděně.

Pokud byste měli velmi nekvalitní internetové připojení, což se ale zatím nikomu nestalo, že by nestačilo nastavení, které má
systém TRELL-NEXT defaultně, tedy Timeout 4 sec, tak lze změnit tento údaj na 6-8 sec, kdy se program bude pokoušet napojit
i při problémovém připojení viz níže na servery MF a čekat na kód FIK viz obrázek níže.

Ohledně výjimek, jako je útrata rodiny či personálu (a nově zřejmě i tržby z tzv. „dodání zboží“ v rámci NACE 56 ),
které se dočasně do EET započítávat nemají, systém TRELL tuto věc řeší též. 31.8.2016 byl vydán Metodický pokyn ohledně
aplikace zákona o evidenci tržeb. Ten uvádí, že tržby z tzv. „dodání zboží“ v rámci NACE 56 Stravování a pohostinství
mají být povinně evidovány ve 3. vlně od 1. března 2018. „Dodáním zboží“ je míněn například prodej párku v rohlíku či
zmrzliny apod., kdy si zákazník zboží odnese, prodej přes ulici (např. jídlo či pizza v krabici), prodej rychlého
občerstvení u okénka či u stánku bez stolků apod. Odkaz na metodiku je zde :
http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Metodika-k-evidenci-trzeb_v1.0.pdf

Systém je i na tuto věc připraven a umožňuje po konzultaci s vaší účetní kombinovat dvě uzávěrky pro dva různé druhy
prodejů spadající do dvou různých období povinné evidence. Pokud to ale pro vás bude jednodušší, určitě doporučujeme
věc zjednodušit a markovat vše v rámci EET s výjimkou plateb rodiny a personálu. Která platba náleží do EET a která ne,
je na závazném vyjádření vaší účetní či konkrétního pracoviště finančního úřadu, kdy je nutné jakékoliv odchylky od
evidence EET v rámci existujících pravidel pečlivě zvážit a ověřit korektnost daného postupu v praxi.


Nyní je na straně systému plně vyvinut datový most, který propojuje systém TRELL-NEXT se servery finanční správy
a funkčnost EET je v rámci systému TRELL-NEXT precizně prověřena. Systém nyní vykazuje plnou funkčnost v rozsahu
možnosti prověření, která je dána napojením většího počtu provozoven v první vlně na servery finanční správy.


Modul EET je nyní nabízen samostatně k systému TRELL-NEXT za cenu 2990,- Kč za jedno pokladní či fakturační místo.
Ceníky níže byly platné pro přechod v rámci zavedení EET a v současnosti (rok 2022 a dále) platí doplatek 2990,- Kč.

Všichni, kterých se týká EET, se budou muset registrovat na webu ministerstva financí.
Rozhraní pro registraci je na straně ministerstva financí zprovozněno (portál daňové správy).

Znění zákona ohledně EET je zde:
http://www.trell.cz/eet.pdf

Weby s informacemi týkající se EET jsou zde:
http://www.e-trzby.cz/assets/cs/prilohy/sb0043-2016(12).pdf
http://www.e-trzby.cz

Protože je TRELL-NEXT systém na bázi Windows, který obvykle funguje na počítačích připojených k internetu,
nepředpokládají se na straně uživatele prakticky žádné investice do vybavení (pokud není zcela zastaralé a nemá
technické problémy), ale investice je pouze do software, tedy do nové verze systému TRELL-NEXT
a doodemčení modulu EET na stanici, která je pokladním či fakturačním místem (KASA).


Principy propojení nových systémů NEXT do sítě jsou popsány zde :

http://www.trell.cz/poradnan-soub.htm
http://www.trell.cz/poradnan-client.htm
http://www.trell.cz/poradnan-net.htm

U vyšších síťových verzí propojení provedeme vzdáleně my.

Pro práci se systémem NEXT, který umožní rozšíření na EET, zašlete prosím objednávku formulářem na hlavní stránce.
V objednávce rozšíření na NEXT uveďte prosím přesný název firmy, Vaše IČ a email.
Instrukce k přeinstalaci nebo u vyšších verzí termín, kdy přenastavíme a zrychlíme síť
a provedeme konverze na nový systém NEXT obdržíte e-mailem.

Rozhodně doporučujeme přejít na NEXT v předstihu a pak pouze doodemknout EET
a přeinstalovat aktualizací před závazným termínem, týkajícím se vašeho provozu.

Modul EET je nabízen a prodáván (autorizační klíče k odemčení modulu EET, který je součástí verze NEXT)
od termínu dokončení uvedeného modulu od 30.9.2016.


Pro zprovoznění EET propojení vaší pokladny se servery EET je nutné mít EET certifikát
s heslem a identifikační údaje (ID provozovny). Certifikát (p12) získáte přes webový portál finanční správy,
ke kterému dostanete přístup do vašeho profilu na pracovišti finančního úřadu nebo elektronicky.
Heslo k certifikátu zadáte na webu finanční správy a ID provozovny je též na uvedených stránkách.

Více zde : http://www.etrzby.cz/cs/pred-zahajenim-evidence-trzeb
Trell@atlas.cz


Zpět